Cho Thavee Thermotech Co.,LTD.
265 M.4 Klangmuang Rd. Muangkao, Muang
Khonkaen 40000
Bangkok
:
Tel. 02 973 4382-84  
Fax. 02 973 4385  

Khonkaen :
Tel: +66 430 43877-878  
Fax: +66 43 043879  
E-mail: info@ctvthermotech.com

 
Head Office / Factory :
265 M.4 Klang muang Rd. Muangkao Muang Khonkaen 40000
Tel. 043-043877-878 Fax. 043-043879

Bangkok office :
96/25 Vipavadirangsit Rd. Bangkhen Laksi, Bangkok 10210
Tel. 0-2973-4382-84 Fax. 0-2973-4385 0-2973-4385
:: web ::

:: ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น ::
ชื่อ
นามสกุล
บริษัท *
ประเภทธุรกิจ
( อื่นๆ )
ที่อยู่ 1 *
ที่อยู่ 2
ประเทศ
โทร *
โทรสาร
อีเมลล์ *
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องนี้ด้วย
 
 
 
Home | About Us | Products | Service | News | Faqs | Contact Us | Map
Copyright © 2006, Cho Thavee Thermotech Co.,LTD. . All rights reserved.